Κτίριο προς αγορά σε Erpfendorf, Αυστρία

1.350.000 EUR

Erpfendorf

Βιομηχανικό κτίριο • Αναφ: 7702

Erpfendorf

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα