Οικόπεδο προς αγορά σε Σίτζες, Ισπανία

979.000 EUR

Σίτζες

Οικόπεδο • 1161 m² • Αναφ: SIT21166

Επιφάνειες

Διαβίωση1161 m²

Σίτζες

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα