Οικόπεδο προς αγορά σε Tournay, Γαλλία

72.000 EUR

Tournay

Οικόπεδο • 4013 m² • Αναφ: 893214

Επιφάνειες

Διαβίωση4013 m²

Tournay

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα