Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Igualada, Ισπανία

789.264 EUR

Igualada

Φάρμα • Αναφ: 0117-00071

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο546 m²

Igualada

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα