Κτίριο προς αγορά σε Figueres, Ισπανία

260.000 EUR

Figueres

Εμπορικό κτίριο • 306 m² • Αναφ: 771

Επιφάνειες

Διαβίωση306 m²

Figueres

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα