Οικόπεδο προς αγορά σε Κάτω Πενεδές, Ισπανία

48.000 EUR

Κάτω Πενεδές

Οικόπεδο • 568 m² • Αναφ: T-0145

Επιφάνειες

Διαβίωση568 m²

Κάτω Πενεδές

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα