Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Paterna, Spain

1.200 EUR

Paterna

Γραφείο • 142 m² • Αναφ: AOV2104002

Χώροι

Τουαλέτες4

Επιφάνειες

Διαβίωση142 m²

Paterna

Κλιματισμός
Ανελκυστήρας
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα