Σπίτι προς ενοικίαση σε Μπιναρός, Ισπανία

650 EUR

Μπιναρός

Ιδιοκτησία • 133 m² • Αναφ: OFI_7091 (2)

Επιφάνειες

Διαβίωση133 m²

Μπιναρός

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα