Οικόπεδο προς αγορά σε Ελ Μπεντρέλ, Ισπανία

108.000 EUR

Ελ Μπεντρέλ

Οικόπεδο • 617 m² • Αναφ: T-2052

Επιφάνειες

Διαβίωση617 m²

Ελ Μπεντρέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα