Οικόπεδο προς αγορά σε Κάτω Πενεδές, Ισπανία

95.000 EUR

Κάτω Πενεδές

Οικόπεδο • 74 m² • Αναφ: HG00153-04

Επιφάνειες

Διαβίωση74 m²

Κάτω Πενεδές

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα