Οικόπεδο προς αγορά σε Canyelles, Ισπανία

39.000 EUR

Canyelles

Οικόπεδο • 643 m² • Αναφ: T-0205

Επιφάνειες

Διαβίωση643 m²

Canyelles

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα