Κτίριο προς αγορά σε Barcelona, Spain

270.000 EUR

Barcelona

Εμπορικό κτίριο • 190 m² • Αναφ: 3764065

Επιφάνειες

Διαβίωση190 m²

Barcelona

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα