Οικόπεδο προς αγορά σε Cesseras, Γαλλία

150.000 EUR

Cesseras

Οικόπεδο • 2500 m² • Αναφ: 931918

Επιφάνειες

Διαβίωση2500 m²

Cesseras

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα