Βίλα - Οικόπεδο για οικοδομή & Ανάπτυξη

6.100.000 EUR

Λισαβόνα, Restelo

Βίλα • 16 δωμάτιο/α • 10 Κρεβ. • 5 Μπάν. • Αναφ: 4060

Χώροι

Δωμάτια16
Υπνοδωμάτια10
Μπάνια5

Restelo

Λισαβόνα

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα