Εξαιρετική επιχειρηματική ευκαιρία με εξαιρετικό καφενείο + B & Breakfast, Bellanagare, Ρόσκομον, Ιρλανδία

220.000 EUR

Castlerea

Ιδιοκτησία • 344.02 m² • Αναφ: UMCB-T2603

Επιφάνειες

Διαβίωση344.02 m²

Castlerea

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα