Οικόπεδο προς αγορά σε Billère, Γαλλία

212.000 EUR

Billère

Οικόπεδο • 1088 m² • Αναφ: 931418

Επιφάνειες

Διαβίωση1088 m²

Billère

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα