Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Braga, Portugal

2.400.000 EUR

Braga, Avenida da Liberdade - Pares de 290 a 382

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 4 Μπάν. • 1056 m² • Αναφ: ZMPT544709

Χώροι

Μπάνια4

Επιφάνειες

Διαβίωση1056 m²

Avenida da Liberdade - Pares de 290 a 382

Braga

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα