Οικόπεδο προς αγορά σε Vilarelho, Portugal

150.000 EUR

Vilarelho, Rua de Pombal - Pares de 20 a 88

Οικόπεδο • 2323 m² • Αναφ: ZMPT544734

Επιφάνειες

Διαβίωση2323 m²
Αγροτεμάχιο7795 m²

Rua de Pombal - Pares de 20 a 88

Vilarelho

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα