Οικόπεδο προς αγορά σε Caminha, Portugal

150.000 EUR

Caminha, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 7795 m² • Αναφ: 16170911

Επιφάνειες

Διαβίωση7795 m²

Viana do Castelo

Caminha

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα