Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Valencia, Spain

530 EUR

Valencia

Γραφείο • 60 m² • Αναφ: ALE01796

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση60 m²

Valencia

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα