Κτίριο προς αγορά σε Palamós, Spain

93.100 EUR

Palamós

Εμπορικό κτίριο • 101 m² • Αναφ: L-2008

Επιφάνειες

Διαβίωση101 m²

Palamós

Κλιματισμός
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα