Κτίριο προς αγορά σε Bétera, Ισπανία

150.000 EUR

Bétera

Εμπορικό κτίριο • 144 m² • Αναφ: 1046

Επιφάνειες

Διαβίωση144 m²

Bétera

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα