Οικόπεδο προς αγορά σε Sagunto, Spain

760.800 EUR

Sagunto

Οικοδομήσιμη γη • 1268 m² • Αναφ: s114

Επιφάνειες

Διαβίωση1268 m²

Sagunto

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα