Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Braga, Πορτογαλία

2.400.000 EUR

Braga

Κατάστημα • 1056 m² • Αναφ: 16167453

Επιφάνειες

Διαβίωση1056 m²

Braga

Braga

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα