Οικόπεδο προς αγορά σε Vilanova i la Geltrú, Ισπανία

178.500 EUR

Vilanova i la Geltrú

Οικόπεδο • 8 m² • Αναφ: 5800490/7510

Επιφάνειες

Διαβίωση8 m²
Αγροτεμάχιο649 m²

Vilanova i la Geltrú

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα