Κτίριο προς αγορά σε Las Palmas de Gran Canaria, Spain

2.000.000 EUR

Las Palmas de Gran Canaria

Εμπορικό κτίριο • 1800 m² • Αναφ: TR14197

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση1800 m²

Las Palmas de Gran Canaria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα