Κτίριο προς αγορά σε Corralejo, Spain

2.477.000 EUR

Corralejo

Εμπορικό κτίριο • 719 m² • Αναφ: TR14110

Χώροι

Τουαλέτες2

Επιφάνειες

Διαβίωση719 m²

Corralejo

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα