Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Valencia, Spain

30.000 EUR

Valencia

Θέση στάθμευσης • 19 m² • Αναφ: I-00UHE3-W-02LOK7

Επιφάνειες

Διαβίωση19 m²

Valencia

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα