Οικόπεδο προς αγορά σε Begur, Spain

150.000 EUR

Begur

Οικοδομήσιμη γη • 540 m² • Αναφ: V0180

Επιφάνειες

Διαβίωση540 m²

Begur

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα