Οικόπεδο προς αγορά σε Lieusaint, Γαλλία

40.000 EUR

Lieusaint

Οικόπεδο • 700 m² • Αναφ: 888372

Επιφάνειες

Διαβίωση700 m²

Lieusaint

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα