Οικόπεδο προς αγορά σε Badırga Mahallesi, Turkey

53.734 EUR

560.000 TRY

Badırga, Badırga Köyü İç Yolu

Οικόπεδο • Αναφ: 9382-1250311583

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο5250 m²

Badırga Köyü İç Yolu

Badırga