Οικόπεδο προς αγορά σε Sant Pere de Ribes, Ισπανία

152.000 EUR

Sant Pere de Ribes

Οικόπεδο • Αναφ: 1613/5417

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο684 m²

Sant Pere de Ribes

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα