Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Calonge, Spain

15.500 EUR

Calonge

Θέση στάθμευσης • 10.6 m² • Αναφ: 604

Επιφάνειες

Διαβίωση10.6 m²

Calonge

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα