Θέση στάθμευσης προς αγορά σε L'Hospitalet de Llobregat, Spain

31.500 EUR

L'Hospitalet de Llobregat

Θέση στάθμευσης • 13 m² • Αναφ: PLA_6986

Επιφάνειες

Διαβίωση13 m²

L'Hospitalet de Llobregat

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα