ΓΕΩΡΓΙΚΉ ΓΗ ΜΕ ΌΜΟΡΦΗ ΈΚΘΕΣΗ

9.000 EUR

Μπεζιέ

Γεωργική εκμετάλλευση • Αναφ: 340937005802

Επιφάνειες

Σύνολο1723 m²

Μπεζιέ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα