Οικόπεδο προς αγορά σε Bellvei, Spain

50.000 EUR

Bellvei

Οικόπεδο • 686 m² • Αναφ: HG00172-04

Επιφάνειες

Διαβίωση686 m²

Bellvei

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα