Σπίτι προς αγορά σε Bratislava, Slovakia

3.500.000 EUR

Bratislava

Ιδιοκτησία • 17 δωμάτιο/α • 725 m² • Αναφ: 7405

Χώροι

Δωμάτια17

Επιφάνειες

Διαβίωση725 m²
Αγροτεμάχιο1000 m²

Bratislava

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα