Οικόπεδο προς αγορά σε Els Omellons, Ισπανία

19.900 EUR

Els Omellons

Γεωργική εκμετάλλευση • 35500 m² • Αναφ: 31711

Επιφάνειες

Διαβίωση35500 m²

Els Omellons

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα