Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Rincón de la Victoria, Spain

13.000 EUR

Rincón de la Victoria

Θέση στάθμευσης • 12 m² • Αναφ: GAR02YR

Επιφάνειες

Διαβίωση12 m²

Rincón de la Victoria

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα