Οικόπεδο προς αγορά σε Arão, Πορτογαλία

50.150 EUR

Arão, Viana do Castelo

Οικόπεδο • 4590 m² • Αναφ: 16153183

Επιφάνειες

Διαβίωση4590 m²

Viana do Castelo

Arão

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα