Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Pegões, Πορτογαλία

50.000 EUR

Pegões, Setúbal

Κατάστημα • 326 m² • Αναφ: 16152383

Επιφάνειες

Διαβίωση326 m²

Setúbal

Pegões

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2005
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα