Θέση στάθμευσης προς αγορά σε Aborim, Πορτογαλία

105.200 EUR

Aborim, Braga

Γκαράζ • 720 m² • Αναφ: 16153155

Επιφάνειες

Διαβίωση720 m²

Braga

Aborim

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα