Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Ελ Μπεντρέλ, Ισπανία

550 EUR

Ελ Μπεντρέλ

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 210 m² • Αναφ: ALH-8000-07

Χώροι

Τουαλέτες1

Επιφάνειες

Διαβίωση210 m²

Ελ Μπεντρέλ

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1980
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα