Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Ελ Μπεντρέλ, Ισπανία

45.000 EUR

Ελ Μπεντρέλ

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 88 m² • Αναφ: H-8000-07

Επιφάνειες

Διαβίωση88 m²

Ελ Μπεντρέλ

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής1992
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα