Οικόπεδο προς αγορά σε Ελ Μπεντρέλ, Ισπανία

49.000 EUR

Ελ Μπεντρέλ

Οικοδομήσιμη γη • 378 m² • Αναφ: 00699-23

Επιφάνειες

Διαβίωση378 m²

Ελ Μπεντρέλ

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα