Οικόπεδο προς αγορά σε Cunit, Ισπανία

93.000 EUR

Cunit

Οικόπεδο • 261 m² • Αναφ: H-7003-07

Επιφάνειες

Διαβίωση261 m²

Cunit

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα