Εμπορικοί χώροι προς ενοικίαση σε Μανρέσα, Ισπανία

1.750 EUR

Μανρέσα

Εμπορικές εγκαταστάσεις • 124 m² • Αναφ: H-9001-07

Επιφάνειες

Διαβίωση124 m²

Μανρέσα

τύποςΕμπορικοί χώροι
Έτος κατασκευής2006
Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα