Οικόπεδο προς αγορά σε Calafell, Spain

34.000 EUR

Calafell

Οικοδομήσιμη γη • 620 m² • Αναφ: 00388-11

Επιφάνειες

Διαβίωση620 m²

Calafell

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα