Εμπορικοί χώροι προς αγορά σε Fogars de la Selva, Ισπανία

38.000 EUR

Fogars de la Selva

Φάρμα • Αναφ: 109-00104

Επιφάνειες

Αγροτεμάχιο588 m²

Fogars de la Selva

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα