Πωλείται Οικόπεδο 1378 m² LIMOUX (11300)

58.000 EUR

Limoux

Οικοδομήσιμη γη • Αναφ: 264535PBN

Επιφάνειες

Σύνολο1378 m²

Limoux

Αξιολόγηση απόδοσης ενέργειαςΔεν υπάρχουν δεδομένα
Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (CO₂)Δεν υπάρχουν δεδομένα